Av alla försäkringar man tecknar är hemförsäkringen förmodligen en av de viktigaste, men även en av de mest avancerade försäkringarna. Därför är det väldigt viktigt att man väljer sin hemförsäkring med större omsorg än andra försäkringar, som kanske är mindre komplicerade. För att du ska kunna välja en så bra hemförsäkring som möjligt krävs det dock förstås att du vet vad bra hemförsäkringar är och hur du känner igen dem. Här kommer därför en kort checklista med faktorer som enligt oss kännetecknar de bästa av alla hemförsäkringar:

De innehåller alla försäkringsmoment som en hemförsäkring ”ska” ha

Det är nämligen allt vanligare idag att folk har priset som sitt viktigaste kriterie för vilken försäkring de väljer, och detta har gjort att vissa försäkringsbolag har börjat ”skala bort” alla försäkringsmoment de kan i sina hemförsäkringar, för att på så vis göra dem billigare. Väljer man en av dessa hemförsäkringar är det ju dock förstås så att man ofta saknar något viktigt försäkringsmoment, så det är inte alls säkert att detta faktiskt är en bra ide, fast det kanske blir billigare.

De har tydliga försäkringsvillkor som är lätta att förstå

Och försäkringsbolaget i fråga lyfter även fram de viktigaste detaljerna i villkoren på sin hemsida, i sitt marknadsföringsmaterial och så vidare. Detta tyder nämligen på att inget mindre fördelaktigt göms i ”det finstilta” någonstans och att försäkringsgivaren är öppen med vad som gäller och inte.

Max. beloppen är generösa

Detta är framför allt viktigt för den som har lösöre med ett högt värde, egendom som finns utanför själva bostaden, t.ex. i källarförråd, på vinden eller liknande, för när det gäller detta kan begränsningar förekomma.

De innehåller ett allriskskydd

Även kallad en så kallad drulleförsäkring, som ersätter skador som du på grund av klumpighet eller misstag orsakar själv. Detta var länge en tilläggsförsäkring, men så är det inte längre, utan istället ingår ett allriskskydd ofta i en hemförsäkring idag, och detta är i så fall jättebra, för detta gör att man inte behöver teckna denna försäkring separat, samt att man kan hoppa över olika extra produktförsäkringar som man har möjlighet att teckna t.ex. när man köper ny mobiltelefon, TV eller liknande säger man på villaförsäkringar.com.

Hemförsäkring

De kommer från ett försäkringsbolag med nöjda kunder

Detta är ett bra tecken för detta tyder på att deras skadehantering och kundtjänst är bra, något man inte alltid kan förutsätta, men detta är givetvis väldigt viktigt om det händer något.